استخدام پرستار در منزل

شرکت ارکان مهر رایا جهت موارد زیر پرستار استخدام می‌نماید:

1 – پرستار سالمند

2 – پرستار سالمند پوشکی

3 – پرستار سالمند بیمار

4 – پرستار کودک

5 – پرستار بیمار

رزومه مورد بررسی قرار گرفته و افرادی که مورد پذیرش قرار بگیرند پس از طی مراحل گزینش و آموزش در بانک اطلاعات شرکت قرار می گیرند.

جهت دریافت پاسخ در رابطه با “استخدام پرستار در منزل” میتوانید در ساعات اداری با بخش “استخدام نیروی پرستار” شرکت تماس حاصل نمایید.