درخواست پرستار

در این بخش از سایت متقاضیان خدمات پرستاری می بایست نوع درخواست خود به همراه یک شماره تماس ثبت نموده تا پرسنل شرکت ارکان مهر رایا در اولین فرصت با ایشان تماس بگیرند و پس از بررسی نیازشان، پرستار متخصص در زمینه مورد نیاز را به منزل ایشان اعزام نمایند.

شرکت ارکان مهر رایا در زمینه های ذیل خدمات پرستاری ارائه میدهد:

1 – پرستار سالمند

2 – پرستار سالمند بیمار

3 – پرستار سالمند شبانه روزی

4 – پرستار سالمند پوشکی

5 – پرستار کودک

6 – پرستار بیمار

7 – پرستار بیمار کرونا

8 – امور منازل و شرکت ها