ژانویه 21, 2023

وظایف پرستار سالمند در منزل چیست؟

وظایف پرستار سالمند در منزل چیست؟ در تعریف ساده پرستار سالمند در منزل، خدمات مراقبت و پرستاری در منزل را به سالمندان ارائه می‌دهد. یکی از […]
جولای 27, 2022

وظایف پرستار بیمار را بشناسید

در این مقاله سعی شده است تا خواننده با انواع رشته ها تخصصی کار پرستاران آشنا شده و محدوده وظایف هر کدام را بداند و با توجه به نیاز خود از خدمات پرستاری شرکت ارکان مهر رایا مانند"پرستار بیمار، پرستار کودک، پرستار سالمند، پرستار سالمند پوشکی، پرستار سالمند شبانه روزی، پرستار بیمار در منزل و ... بهره گیرد.