آوریل 20, 2023

نیاز به پرستار سالمند روزانه در منزل

نیاز به پرستار سالمند روزانه در منزل   نیاز به پرستار سالمند در شرایطی به وجود می‌آید که عزیز سالمند دچار بیماری‌ها و عوارض دوران کهولت […]
فوریه 19, 2023

۱۰ نکته مهم و اصول مراقبت از سالمند در منزل

۱۰ نکته مهم و اصول مراقبت از سالمند در منزل   دوران سالمندی و کهولت سن مخاطراتی را برای فرد به همراه دارد که روند زندگی […]