مارس 18, 2023

 اعزام پرستار سالمند خانم به منزل در تهران و کرج

 اعزام پرستار سالمند خانم به منزل در تهران و کرج  اغلب اوقات، زمانی که صحبت از مراقب یا پرستار به میان می‌آید، پرستار خانم در ذهن […]