دسامبر 31, 2022

نیازهای سالمندان چیست؟ (مشکلات و راهکارهای مناسب)

نیازهای سالمندان چیست؟ (مشکلات و راهکارهای مناسب) جمعیت سالمندان در جهان رو به افزایش است. بر اساس داده‌های World Population Prospects در چند دهه آینده این […]
نوامبر 2, 2022

راهنمای جامع انتخاب پرستار سالمند خوب در منزل | ویژگی‌ها و نکات مهم

راهنمای جامع انتخاب پرستار سالمند خوب در منزل | ویژگی‌ها و نکات مهم بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران رو به کهن‌سالی قدم برمی‌دارد. کارشناسان […]